معرفی اجمالی طبیعتی بکر در مازندران به نام ییلاق کلاردشت